Ostrzeżenie o silnych wiatrach

PILNE

Dębnica Kaszubska, dnia 12 października 2017 r., godz. 12.45

 

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

 

UWAGA INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE I ZAKŁADY PRACY ORAZ MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

 

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru.

 

Stopień zagrożenia:  Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 14.00 dnia 12.10.2017r. do godz. 13.00 dnia 13.10.2017 r.

Obszar: województwo pomorskie – subregion nadmorski

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,

z porywami do 80 km/h, z zachodu. W piątek wiatr skręci na północno – zachodni .

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Na terenie instytucji, placówek i zakładów pracy podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków silnego wiatru oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń.
 3. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.

Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.

 1. Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi.
 2. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 3. Podróżując samochodem, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu na poboczu drogi z dala od drzew, wysokich kominów, linii energetycznych. Nie podejmować dalszej jazdy aż do chwili osłabnięcia wiatru.
 4. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej lub wodno – kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
 5. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.
 6. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

 

Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego

Teresa Kozdroń-Kołacka

tel. 732948669, 59 8132 312

 

Komunikat o II Targach pracy

Zapraszamy na targi pracy

21 października 2017 roku, w godz. 9.00 – 14.00 w hali „Gryfia” w Słupsku odbędą się targi pracy pn. „Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych”. Targi organizuje Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa.

W  targach weźmie udział 40 firm z różnych branżach przemysłowych, które przedstawią zainteresowanym szeroką ofertę miejsc pracy. Będą oferty dla osób wyspecjalizowanych w różnych zawodach, a także propozycje dla bezrobotnych o podstawowych kwalifikacjach oraz propozycje pracy tymczasowej i w przyszłości dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i studentów. Na targach będą również propozycje zatrudnienia dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do nas  z zamiarem podjęcia pracy i posiadają do tego wymagane zezwolenie. Obok firm przemysłowych swoje oferty zaprezentują ponadto agencje pośrednictwa pracy  i instytucje wyspecjalizowane w udzielaniu informacji i doradztwie o rynku pracy.

Organizatorzy zapraszają na targi osoby poszukujące zatrudnienia oraz pracujących, którzy są zainteresowani zmianą pracy. Liczą również na obecność tych, którzy podejmują zamiar działalności gospodarczej. Chodzi o to, by targi stały się spotkaniem ludzi aktywnie poszukujących zatrudnienia i aktywnych firm, które dobrym pracownikom są w stanie zaoferować atrakcyjne warunki pracy.

Dla wszystkich wystawiających się firm będzie to również okazja do promocji swojej działalności i zachęcenia młodych ludzi do wyboru takiej drogi kształcenia, która w przyszłości stworzy im szansę na pracę w tych przedsiębiorstwach.

Więcej informacji na temat targów udziela:

 Biuro Izby, tel. 59 842 50 98 lub e-mail: biuro@siph.slupsk.pl.

Plakat zapraszający na II Targi Pracy

 

Seria spotkań – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi
serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące grantów w zakresach:

wspieranie aktywności i integracji społecznej w formie szkoleń oraz – wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych w ramach LEADERa Termin I Zaproszenie, wiecej informacji

wspieranie aktywności i integracji społecznej w formie szkoleń oraz – wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych w ramach LEADERa  Termin II zaproszenie, więcej informacji

WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w ramach LEADERa  Termin I Zaproszenie na spotkanie, Rozwój

WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w ramach LEADERa Termin II Zaproszenie na spotkanie, Rozwój

WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w ramach LEADERa Termin I Zaproszenie na spotkanie, Zakładanie działalności

WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w ramach LEADERa Termin II Zaproszenie na spotkanie, zakładanie działalności

 

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

PILNE

Dębnica Kaszubska, dnia 04 października 2017 r., godz. 14.45

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

UWAGA INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE I ZAKŁADY PRACY ORAZ MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru.

Stopień zagrożenia:  Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 17.00 dnia 04.10.2017r. do godz. 8.00 dnia 05.10.2017 r.

Obszar: województwo pomorskie – subregion nadmorski

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,

z porywami do 80 km/h, południowo-zachodniego.

Najsilniejszy wiatr po południu i wieczorem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Na terenie instytucji, placówek i zakładów pracy podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków silnego wiatru oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń.
 3. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.

Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.

 1. Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi.
 2. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 3. Podróżując samochodem, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu na poboczu drogi z dala od drzew, wysokich kominów, linii energetycznych. Nie podejmować dalszej jazdy aż do chwili osłabnięcia wiatru.
 4. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej lub wodno – kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
 5. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.
 6. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego

Teresa Kozdroń-Kołacka

tel. 732948669, 59 8132 312

Zmiany nazw ulic

Informujemy, że według ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744, z późn. zm.) Rada Gminy Dębnica Kaszubska zobligowana była podjąć uchwałę o zmianie nazwy ulicy Zjednoczenia oraz ulicy Sawickiej.

 1. „ul. Zjednoczenia” zmieniono na:
  1. „ul. ks. Antoniego Kani” – wg załącznika nr 1,
  2. „ul. Niezapominajkowa” – wg załącznika nr 2,
  3. „ul. Konwaliowa” – wg załącznika nr 3,
  4. „ul. Przemysłowa” – wg załącznika nr 4,
  5. „ul. Basenowa” – wg załącznika nr 5,
  6. „ul. Jagodowa” – wg załącznika nr 6,
  7. „ul. Borówkowa” – wg załącznika nr 7,
 1. „ul. Sawickiej” zmieniono na „ul. Kazimierza Wielkiego” – wg załącznika nr 8.

Numeracja posesji przy ul. ks. Antoniego Kani oraz ul. Kazimierza Wielkiego pozostaje bez zmian, zmieniają się tylko nazwy ulic.

Numeracja posesji przyporządkowanych dotychczas do odnóg ul. Zjednoczenia, które otrzymały nowe nazwy ulic ulegnie zmianie, o czym właściciele nieruchomości zostaną poinformowani przez Urząd Gminy,

Załącznik nr 8 – ul. Kaziemierza Wielkiego
Załącznik nr 7 – ul. Borówkowa
Załącznik nr 6 – ul. Jagodowa
Załącznik nr 5 – ul. Basenowa
Załącznik nr 4 – ul. Przemysłowa
Załącznik nr 3 – ul. Konwaliowa
Załącznik nr 2 – ul. Niezapominajkowa
Załącznik nr 1 – ul. ks. Antoniego Kani

Roczny Program Współpracy gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok – konsultacje

Informuję, że od 29 września 2017 r. do 3 listopada 2017 r. prowadzone będą konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2018 rok” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie odpowiadającym jej zadaniom.

Konsultacje będą prowadzone w formie:

 • Bezpośredniego spotkania z organizacjami pozarządowymi, o którego terminie będziecie Państwo informowani na bieżąco,
 • wyrażania i przesyłania uwag, opinii, wniosków, sugestii na piśmie,
 • przesyłania do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska uwag, opinii, wniosków, sugestii w formie elektronicznej.

Propozycja priorytetowych zadań publicznych do współorganizowania, wspierania lub powierzania organizacjom:

 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw;
 • ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży.

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie nr 121/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
 • Roczny program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok – Projekt

Formularz konsultacyjny „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”