Wydłużenie terminu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”.

By | Aktualności, Projekty Gminne
Wydłużenie terminu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu pt. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów...
Read More