Czy zaczipowałeś Twojego pupila?

Zrób to teraz za darmo
dla Twojego psa dając mu    bezpieczeństwo oraz chroniąc przed  stresem i bezdomnością!

Elektroniczne znakowanie za pomocą czipu wielkości ziarnka ryżu wszczepianego pod skórę, jest całkowicie bezbolesne i nieszkodliwe.

Śpisz spokojnie, bo Twój zwierzak, który zaginął i odnalazł się w nieznanym miejscu
lub u nieznanej osoby, dzięki czipowi zostanie rozpoznany i zguba błyskawicznie powróci do Ciebie!

Gdzie bezpłatnie zaczipujesz? Akcja realizowana będzie do 15 grudnia 2017r.,
bądź do wykorzystania wszystkich mikroczipów w ramach realizacji programu.

GABINET WETERYNARYJNY „OGONEK”

  1. Świerkowa 13

76-248 Dębnica Kaszubska

Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00
oraz w sobotę w godz. 9:00-11:00.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu pod nr. tel.: 601 619 631.

Akcja realizowana w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2017 ”,
we współpracy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji
Zwierząt Sp. z o.o.,  al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dnia 26 kwietnia 2017r. podpisane zostały umowy na realizację operacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 00001-65151-UM1100095/16 projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Wykonanie dwóch zadań dotyczących robót budowlanych w ramach podpisanej umowy powierzone zostało firmie pn.: Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek. Zakres zadań przewidzianych do wykonania w ramach umów to:

Zadanie 1- Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej;

Zadanie 2- Budowa skrzyżowania ulicy Zjednoczenia z ulicą Akacjową w miejscowości Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska.

Łączna wartość obu zadań wynosi 3 400 837,57 zł.

W trakcie realizacji inwestycji firma Development Design Sp. z o.o. pełnić będzie nadzór inwestorski. Wartość podpisanej umowy wynosi 9 458,70 zł

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: listopad 2017r.

Możliwości podłączenia instalacji gazowej

„Z uwagi na coraz to większe zainteresowanie zasilania gospodarstw domowych
gazem ziemnym oraz potencjalnymi możliwościami Polskiej Spółki Gazownictwa,
informuję, że pod adresem:
https://www.psgaz.pl/formularz-zgloszeniowy
mieszkańcy Dębnicy Kaszubskiej mogą zgłaszać zapotrzebowanie na przedmiotową usługę.
Aktualnie firma GAZOPROJEKT S.A. Wrocław projektuję gazociąg na  odcinku  Głobino-Dębnica K. oraz w samej Dębnicy Kaszubskiej.”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W dniu 29 września 2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr 00001-65151-UM1100095/16 projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Celem operacji jest poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej poprzez budowę (1,657 km) i przebudowę (1,330 km) drogi na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej.

Planowane efekty realizacji operacji: Wybudowanie 1,657 km i przebudowanie 1,330 km drogi na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej.

Zakres Projektu:

– wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 210,

– przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Północ.

Roboty budowlane prowadzone będą na ul. Akacjowej, ul. Jaśminowej, ul. Klonowej, ul. Sosnowej, ul. Sobieskiego, ul. Kościelnej i ul. Sobieskiego- Skarszów.

Okres realizacji przedsięwzięcia: wrzesień 2016r.- luty 2018r.

Wydatki ogółem wynoszą: 4 213 973,07 zł, w tym kwalifikowane 4 150 491,73 zł, dofinansowanie PROW: 2 640 957,00 zł.

Badanie pilotażowe upraw rolnych

Urząd Statystyczny w Gdańsku, informuje że:
W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.
Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.
W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne będzie wejście pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy.
Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw.
Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Alicja Smoleń, tel. 58 76 83 163, komórkowy 695 254 089, e-mail A.Smoleń@stat.gov.pl.