x

Ogłoszenie – W sprawie: konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020

By | Aktualności
W sprawie: konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 Wójt Gminy Dębnica Kaszubska  ogłasza konsultacje  Rocznego programu współpracy Gminy...
Read More