All posts by Marek Wróblewski

Wsparcie dla Kobiet w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

Autor: | Aktualności | Brak komentarzy

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r. poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia przez Kobiety ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.​ 

Czytaj dalej

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2017 roku

Autor: | Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie na realizację zadań publicznych w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Dębnica Kaszubska.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:

  • Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych pobierz
  • Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.) pobierz

Zaproszenie na konferencję „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”

Autor: | Aktualności | Brak komentarzy


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim
serdecznie zaprasza na konferencję  „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”, która odbędzie się dniu 24 marca 2017 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34.

Głównym celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej oraz wymiana myśli i doświadczeń w odniesieniu do ekonomiacji organizacji pozarządowych, walki z ubóstwem i wykluczeniem społeczno-zawodowym, tworzenia nowych miejsc pracy, stwarzając w ten sposób miejsce przyjazne dla efektywnej reintegracji społecznej i zawodowej w subregionie słupskim.

Czytaj dalej

Wyniki I etapu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2017

Autor: | Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy
Lp. Nazwa klubu sportowego Tytuł zadania Wysokość dotacji
1 2 3 4
1. Klub Sportowy SMOKI Podole Małe Aktywni i sprawni – szkolenie dzieci młodszych juniorów 2 500,00 zł
2. Klub Sportowy SMOKI Podole Małe Rozgrywki piłki nożnej kl. B I półrocze 2017 6 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy START Organizacja rozgrywek sportowych dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska w 2017 r. 2 500,00 zł
4. Klub Sportowy „Dolina Speranda” Młodzi – utalentowani; Interdyscyplinarne zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 4 500,00 zł
5. Klub Sportowy SKOTAWA-BUDOWO Rozgrywki piłkarskie klasy A 9 000,00 zł
6. Klub Sportowy „Dębnickie Orły” Lekkoatletyka – Dębnica Kaszubska 2017 3 000,00 zł
7. KS BŁĘKITNI MOTARZYNO Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 6 000,00 zł
8. Klub Sportowy „Dębnickie Orły” Piłka nożna – Dębnica Kaszubska 2017 6 000,00 zł
9. Klub Sportowy SKOTAWIA Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych w I półroczu 2017 roku 10 000,00 zł
RAZEM 49 500,00 zł

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone zasadom​ tworzenia biznesplanu.

Autor: | Aktualności | Brak komentarzy
Szanowni Państwo,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane w Dębnicy Kaszubskiej w dniu 10 marca 2017 r., poświęcone zasadom​ tworzenia biznesplanu.
W programie szkolenia m.in.:

 

  • ​​Najważniejsze zasady projektów oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej
  • Typy przedsiębiorców. Jakim przedsiębiorcą będę? – czyli krótki test predyspozycji przedsiębiorczych
  • Warsztaty tworzenia biznesplanu w teorii i praktyce.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.   
​Miejsce i termin szkolenia:
  • 10 marca 2017 r. w godz. 09:00-13:00 w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska
    ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;

Czytaj dalej