Azbest

czyli polityka gminy odnośnie utylizacji i zastosowań azbestu

EDYCJA 2017

Wniosek o zakwalifikowanie do programu azbestowego
http://www.powiat.slupsk.pl/728,wniosek

EDYCJA 2018

Wniosek o zakwalifikowanie do programu azbestowego
https://www.powiat.slupsk.pl/728,wniosek

edycja 2018