Category Archives: Ważne ogłoszenia

Projektu statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska,

Autor: | Aktualności, Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy

W związku z opracowaniem projektu statutusołectw Gminy Dębnica Kaszubska, informujemy Państwa o możliwości składania uwag, opinii, wniosków i sugestii do treści statutu na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje trwają w terminie od 26 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r.

Projekt statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska dostępny jest:

 • na stronie internetowej UG;
 • na BIP;
 • w Urzędzie Gminy pok. nr 6;
 • u sołtysa poszczególnych sołectw.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konsultacji: Anna Mułyk – podinsp.. ds. współpracy z sektorem społecznym – tel. 59/8132 332, e-mail: a.mulyk@debnicakaszubska.eu

 

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska
 • Projekt Statutu
 • Formularz konsultacyjny

PROJEKT STATUTU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45

zarzadzenie_45

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2017 roku

Autor: | Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie na realizację zadań publicznych w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Dębnica Kaszubska.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych pobierz
 • Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.) pobierz

Wyniki I etapu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2017

Autor: | Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy
Lp. Nazwa klubu sportowego Tytuł zadania Wysokość dotacji
1 2 3 4
1. Klub Sportowy SMOKI Podole Małe Aktywni i sprawni – szkolenie dzieci młodszych juniorów 2 500,00 zł
2. Klub Sportowy SMOKI Podole Małe Rozgrywki piłki nożnej kl. B I półrocze 2017 6 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy START Organizacja rozgrywek sportowych dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska w 2017 r. 2 500,00 zł
4. Klub Sportowy „Dolina Speranda” Młodzi – utalentowani; Interdyscyplinarne zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 4 500,00 zł
5. Klub Sportowy SKOTAWA-BUDOWO Rozgrywki piłkarskie klasy A 9 000,00 zł
6. Klub Sportowy „Dębnickie Orły” Lekkoatletyka – Dębnica Kaszubska 2017 3 000,00 zł
7. KS BŁĘKITNI MOTARZYNO Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 6 000,00 zł
8. Klub Sportowy „Dębnickie Orły” Piłka nożna – Dębnica Kaszubska 2017 6 000,00 zł
9. Klub Sportowy SKOTAWIA Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych w I półroczu 2017 roku 10 000,00 zł
RAZEM 49 500,00 zł

 

Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu

Autor: | Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy

Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu w 2017 na kompleksie sportowym
w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Skarszewska 6

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na stanowisko: Lokalny Animator Sportu

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
 • Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca na jedno stanowisko – 69 godzin.
 • Praca w godzinach popołudniowych: od godz. 1600. Czytaj dalej

Szkolenie dot. zasad składania ofert oraz rozliczania i składania sprawozdań końcowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dębnica Kaszubska

Autor: | Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu dot. zasad składania ofert oraz rozliczania i składania sprawozdań końcowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dębnica Kaszubska,  które odbędzie się 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.