Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 
Bezpłatne konsultacje odbędą się 10 maja 2017 r. (środa), w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, w godz. 9:30-12:00. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie 
możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.
 
Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Serdecznie zapraszamy.​​

Z poważaniem,

Dominika Gregorek

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15

fax: 59 846 81 16

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu;

www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.facebook.com/LPIFESlupsk

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-piątek: 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl

Projektu statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska,

W związku z opracowaniem projektu statutusołectw Gminy Dębnica Kaszubska, informujemy Państwa o możliwości składania uwag, opinii, wniosków i sugestii do treści statutu na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje trwają w terminie od 26 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r.

Projekt statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska dostępny jest:

 • na stronie internetowej UG;
 • na BIP;
 • w Urzędzie Gminy pok. nr 6;
 • u sołtysa poszczególnych sołectw.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konsultacji: Anna Mułyk – podinsp.. ds. współpracy z sektorem społecznym – tel. 59/8132 332, e-mail: a.mulyk@debnicakaszubska.eu

 

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska
 • Projekt Statutu
 • Formularz konsultacyjny

PROJEKT STATUTU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45

zarzadzenie_45

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2017 roku

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie na realizację zadań publicznych w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Dębnica Kaszubska.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych pobierz
 • Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.) pobierz

Wyniki I etapu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2017

Lp. Nazwa klubu sportowego Tytuł zadania Wysokość dotacji
1 2 3 4
1. Klub Sportowy SMOKI Podole Małe Aktywni i sprawni – szkolenie dzieci młodszych juniorów 2 500,00 zł
2. Klub Sportowy SMOKI Podole Małe Rozgrywki piłki nożnej kl. B I półrocze 2017 6 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy START Organizacja rozgrywek sportowych dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska w 2017 r. 2 500,00 zł
4. Klub Sportowy „Dolina Speranda” Młodzi – utalentowani; Interdyscyplinarne zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 4 500,00 zł
5. Klub Sportowy SKOTAWA-BUDOWO Rozgrywki piłkarskie klasy A 9 000,00 zł
6. Klub Sportowy „Dębnickie Orły” Lekkoatletyka – Dębnica Kaszubska 2017 3 000,00 zł
7. KS BŁĘKITNI MOTARZYNO Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 6 000,00 zł
8. Klub Sportowy „Dębnickie Orły” Piłka nożna – Dębnica Kaszubska 2017 6 000,00 zł
9. Klub Sportowy SKOTAWIA Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych w I półroczu 2017 roku 10 000,00 zł
RAZEM 49 500,00 zł

 

Szkolenie dot. zasad składania ofert oraz rozliczania i składania sprawozdań końcowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu dot. zasad składania ofert oraz rozliczania i składania sprawozdań końcowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dębnica Kaszubska,  które odbędzie się 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.

I etap konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sportu w I półroczu 2017 r.

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył I etap konkurs na dofinansowanie w I półroczu 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w Gminie Dębnica Kaszubska.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 18.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia I etapu konkursu na realizację zadań publicznych  pobierz
 • Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.) pobierz