Ostrzeżenie o silnych wiatrach

PILNE

Dębnica Kaszubska, dnia 12 października 2017 r., godz. 12.45

 

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

 

UWAGA INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE I ZAKŁADY PRACY ORAZ MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

 

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru.

 

Stopień zagrożenia:  Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 14.00 dnia 12.10.2017r. do godz. 13.00 dnia 13.10.2017 r.

Obszar: województwo pomorskie – subregion nadmorski

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,

z porywami do 80 km/h, z zachodu. W piątek wiatr skręci na północno – zachodni .

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Na terenie instytucji, placówek i zakładów pracy podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków silnego wiatru oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń.
 3. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.

Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.

 1. Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi.
 2. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 3. Podróżując samochodem, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu na poboczu drogi z dala od drzew, wysokich kominów, linii energetycznych. Nie podejmować dalszej jazdy aż do chwili osłabnięcia wiatru.
 4. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej lub wodno – kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
 5. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.
 6. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

 

Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego

Teresa Kozdroń-Kołacka

tel. 732948669, 59 8132 312

 

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

PILNE

Dębnica Kaszubska, dnia 04 października 2017 r., godz. 14.45

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

UWAGA INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE I ZAKŁADY PRACY ORAZ MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru.

Stopień zagrożenia:  Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 17.00 dnia 04.10.2017r. do godz. 8.00 dnia 05.10.2017 r.

Obszar: województwo pomorskie – subregion nadmorski

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,

z porywami do 80 km/h, południowo-zachodniego.

Najsilniejszy wiatr po południu i wieczorem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Na terenie instytucji, placówek i zakładów pracy podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków silnego wiatru oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń.
 3. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.

Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.

 1. Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi.
 2. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 3. Podróżując samochodem, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu na poboczu drogi z dala od drzew, wysokich kominów, linii energetycznych. Nie podejmować dalszej jazdy aż do chwili osłabnięcia wiatru.
 4. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej lub wodno – kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
 5. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.
 6. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego

Teresa Kozdroń-Kołacka

tel. 732948669, 59 8132 312

Zmiany nazw ulic

Informujemy, że według ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744, z późn. zm.) Rada Gminy Dębnica Kaszubska zobligowana była podjąć uchwałę o zmianie nazwy ulicy Zjednoczenia oraz ulicy Sawickiej.

 1. „ul. Zjednoczenia” zmieniono na:
  1. „ul. ks. Antoniego Kani” – wg załącznika nr 1,
  2. „ul. Niezapominajkowa” – wg załącznika nr 2,
  3. „ul. Konwaliowa” – wg załącznika nr 3,
  4. „ul. Przemysłowa” – wg załącznika nr 4,
  5. „ul. Basenowa” – wg załącznika nr 5,
  6. „ul. Jagodowa” – wg załącznika nr 6,
  7. „ul. Borówkowa” – wg załącznika nr 7,
 1. „ul. Sawickiej” zmieniono na „ul. Kazimierza Wielkiego” – wg załącznika nr 8.

Numeracja posesji przy ul. ks. Antoniego Kani oraz ul. Kazimierza Wielkiego pozostaje bez zmian, zmieniają się tylko nazwy ulic.

Numeracja posesji przyporządkowanych dotychczas do odnóg ul. Zjednoczenia, które otrzymały nowe nazwy ulic ulegnie zmianie, o czym właściciele nieruchomości zostaną poinformowani przez Urząd Gminy,

Załącznik nr 8 – ul. Kaziemierza Wielkiego
Załącznik nr 7 – ul. Borówkowa
Załącznik nr 6 – ul. Jagodowa
Załącznik nr 5 – ul. Basenowa
Załącznik nr 4 – ul. Przemysłowa
Załącznik nr 3 – ul. Konwaliowa
Załącznik nr 2 – ul. Niezapominajkowa
Załącznik nr 1 – ul. ks. Antoniego Kani

Nocna opieka chorych od 1 października

Od 1 października świadczenia w ramach Nocnej Opieki Chorych realizować będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Na terenie Słupska i powiatu słupskiego świadczenia w ramach Nocnej Opieki Chorych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do8.00 oraz w soboty,niedziele oraz dni świąteczne przez całą dobę, realizowane będą w następujących lokalizacjach: – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczakaw Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, w gabinetach poradni specjalistycznych nr 014 oraz 030, na parterze przy głównym wejściu do budynku tel. 59 846 01 02 – w NZOZ w Kobylnicy przy ul. Głównej 54a, tel. 59 842 9049 – w przychodni Lekarz Domowy Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Kołłątaja 31, tel. 59 842 35 50 Dodatkowo w soboty, niedziele oraz dni świąteczne świadczenia w ramach Nocnej Opieki Chorych pełnić będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka przy ul. Mickiewicza 12 w Ustce, tel. 59 815 42 28, 59 815 42 29. Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska świadczona będzie przez Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. 1 października opieka lekarska w nowych lokalizacjach świadczona będzie od godziny 8.00.

OSTRZEŻENIE PRZED ZJAWISKAMI BURZOWYMI

PILNE

Dębnica Kaszubska, dnia 31 sierpnia 2017 r., godz. 12.00

 

OSTRZEŻENIE PRZED ZJAWISKAMI  BURZOWYMI

 

UWAGA INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE I ZAKŁADY PRACY ORAZ MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE Gm. DĘBNICA KASZUBSKA

 

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku ostrzega o możliwości wystąpienia burz.
Stopień zagrożenia: BURZE  Z GRADEM/1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 31.08.2017 r. do godz. 23:00 dnia 31.08.2017 r.

Obszar: strefa brzegowa – województwo pomorskie

Możliwe skutki: Prognozuje się burze lokalnie z gradem, w których wysokość opadów wyniesie do 15 mm z porywami wiatru do 75 km/h

W związku z powyższym, zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Na terenie instytucji, placówek i zakładów pracy podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków opadu deszczu oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń.
 3. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia opadów. Jeżeli opadowi towarzyszyć będzie gradobicie, odsunąć się od okien,

a przebywając na zewnątrz, skryć się w bezpieczne miejsce.

 1. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia.
  W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 2. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
 3. Będąc na zewnątrz budynku:

– nie stawać pod pojedynczym, wysokim drzewem,

– nie stawać w pobliżu wysokiego masztu lub komina,

– nie stawać w pobliżu zwisających przewodów elektrycznych lub pod linią wysokiego napięcia,

– przebywając na szczytach wzniesień, natychmiast zejść w obniżenia terenu,

– natychmiast zaprzestać kąpieli i uprawiania sportów wodnych na otwartych akwenach,

– przebywając w terenie otwartym w centrum burzy, położyć się na ziemi twarzą zwróconą w dół.

 1. Jeżeli dom znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy ziemnej (lub na niej) zagrożonej osunięciem się, opuścić budynek i schronić się w bezpiecznym miejscu.
 2. Podróżując samochodem, zjechać na parking lub pobocze drogi z dala od pojedynczych drzew, masztów, linii energetycznych i wysokich kominów. Zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.
 3. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu.
 4. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.
 5. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne
  i kierujących akcją ratowniczą.

 

Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego

Teresa Kozdroń-Kołacka

tel. 732948669, 59 8132 312