Aktualności

Dyżury Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

By 20 marca, 2020 23 marca, 2020 Brak komentarzy

Działania OPS w Dębnicy Kaszubskiej – coronawirus COVID – 19

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej pełnią dyżur pod wskazanym na platformie numerem telefonu tj. 59 8131564, każdego dnia (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.