AktualnościWażne ogłoszenia

INFROMACJA – SUSZA 2018

By Czerwiec 15, 2018 Brak komentarzy

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, informuje, iż w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej w okresie od dnia 1 kwietnia do 10 czerwca 2018 r.

Na dzień dzisiejszy w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla terenu gminy Dębnica Kaszubska wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych (na glebach o kategoriach wskazanych w poniższych opracowniach).

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2212032/

Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2018 r.: http://www.infor.pl/akt-prawny/U18.2018.006.0000009,metryka,obwieszczenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-w-sprawie-wskaznikow-klimatycznego-bilansu-wodnego-dla-poszczegolnych-gatunkow-roslin-uprawnych-i-gleb-w-okresie-szesciodekadowym-od-dnia-1-kwietnia-do-d.html

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w biurze obsługi klienta do dnia 29 czerwca 2018 r.

Susza 2018 – Wniosek o oszacowanie szkod

Do wniosku prosimy załączyć:

1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych),

2. W przypadku strat w produkcji zwierzęcej towarowej – kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Susza 2018 – Informacja o pomocy 2018