Projekty GminneWażne ogłoszenia

Konsultacje ws. projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębnica Kaszubska na 2019 rok

By 6 lutego, 2019 Brak komentarzy

Konsultacje ws. projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębnica Kaszubska na
2019 rok

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Dębnica Kaszubska przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Dębnica Kaszubska, projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębnica Kaszubska na 2019 rok”.

Konsultacje odbywać się będą od 05.02.2019 r. do 25.02.2019 r.

Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w następujący sposób:

– przesłać elektronicznie na adres e-mail: a.zukowska@debnicakaszubska.pl, lub

– przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,
ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2019 r.

Treść projektu Programu do pobrania poniżej – Załączonym pliku