URZĄD GMINY - MEDIA

TERAZ WIESZ WIĘCEJ, INFORMACJE I KOMENTARZE

AKTUALNOŚCI

WYWIAD – Z PANIĄ WÓJT W RADIU PRK ( Polskie radio Koszalin)

zapraszamy do odsłuchania całości wywiadu na stronie www radia PRK

odsłuchaj wywiad

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA KORZYSTA Z TWEETER’A !

Zapraszamy do obserwowania i komentowania tweetów wójta Gminy Dębnica Kaszubska, Iwony Warkockiej

POKAŻ PROFIL

WYGRANE WYBORY

W 2014 roku, w wyniku wygranej w wyborach samorządowych, na czele gminy stanęła Iwona Warkocka absolwentka  Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Obecna Pani Wójt pracowała wcześniej w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Gogolewie na stanowisku nauczyciela i dyrektora szkoły. Do kierownictwa gminy dołączyli również: na stanowisku sekretarza gminy Radosław Krawczyk, a także asystent Karol Żukowski , radny gminy poprzedniej kadencji.

Nowa władza podjęła energiczne działania, które miały na celu zdiagnozowanie sytuacji ekonomicznej i społecznej w gminie. Okazało się,  że bardzo wiele jest do zrobienia, a przede wszystkim należy jak najszybciej określić strategię rozwoju i promocji gminy.

W związku z tym od początku roku rozpoczęły się konsultacje zmierzające do przygotowania tych dokumentów. W wyniku prac ustalono, że bogactwo zasobów przyrodniczych i naturalnych gminy może być znakomitym podłożem do rozwoju turystyki, rekreacji oraz działalności gospodarczych przyjaznych naturze głównie w obszarze OZE. Gmina stawia też na pielęgnowanie tradycji kulturowych bez przesadnego pędu w nowoczesność.

Nowe koncepcje przewidują wykorzystanie potencjału ludzi, współpracę z mieszkańcami i całym otoczeniem w możliwie wielu obszarach strategicznych. Hasła opisujące gminę jak: „Dobrze trafiłeś…”, „Królestwo Natury”,  „Naturalna gmina” oraz używanie marki Natura 2000 mają promować ponadprzeciętne walory przyrodnicze i wizualne gminy oraz być wabikiem dla przyszłych inwestorów i nowych mieszkańców.

Gmina Dębnica Kaszubska ma kojarzyć się z pięknymi widokami, bogactwem form rekreacji nad jeziorami i w lasach, gospodarstwami agroturystycznymi pełnymi tradycji, zdrowego jedzenia, domowych zwierząt.

Strategia rozwoju gminy Dębnica Kaszubska zakłada maksymalne wykorzystanie naturalnych walorów miejsca. Gmina zlokalizowana jest w obszarze europejskiego obszaru Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Obie te struktury promują i jednocześnie chronią obszary o wyjątkowych zaletach przyrodniczych. Gmina stawia na naturalne piękno otoczenia, pielęgnowanie lokalnych tradycji oraz potencjał ludzki. Strategia kładzie nacisk na wykorzystanie wszystkich możliwości wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europejską i instytucje rządowe nadzorujące środowisko.

PRIORYTETY DZIAŁAŃ

·  Inwestycje w stan infrastruktury:  gazowej, kanalizacji, dróg, ścieżek rowerowych:
·  Różne formy  OZE
·  Rolnictwo ekologiczne
·  Edukacja ekologiczna – zielone szkoły, zloty młodzieży szkolnej, studenckiej
·  Rzemiosło artystyczne i ginące zawody – hafciarstwo, garncarstwo, kowalstwo itp.
·  Usługi  turystyczne – agroturystyka, turystyka kwalifikowana np. turystyka piesza, turystyka rowerowa, hippika, kulinarna, hotelarstwo, gastronomię, transport, wypożyczanie sprzętu i inne
·  Promocja własnych regionalnych produktów  – jagoda dębnicka, prawdziwki dębnickie (leśne smaki).

Promocja obejmuje działania w dwóch obszarach. Z jednej strony edukację społeczności lokalnej – zapoznanie z zasobami naturalnymi gminy i możliwościami wykorzystania ich, z drugiej-  komunikowanie potencjału i wartości gminy w otoczeniu.  Działania do wewnątrz dedykowane mieszkańcom obejmują publikacje prasowej w gazecie gminnej, komunikację poprzez media elektroniczne i wiadomości sms spotkania z mieszkańcami oraz konkursy wiedzy. Informacje na zewnątrz będą docierały za pośrednictwem prasy, radia, strony www gminy, fb itp.