Możliwości podłączenia instalacji gazowej

„Z uwagi na coraz to większe zainteresowanie zasilania gospodarstw domowych
gazem ziemnym oraz potencjalnymi możliwościami Polskiej Spółki Gazownictwa,
informuję, że pod adresem:
https://www.psgaz.pl/formularz-zgloszeniowy
mieszkańcy Dębnicy Kaszubskiej mogą zgłaszać zapotrzebowanie na przedmiotową usługę.
Aktualnie firma GAZOPROJEKT S.A. Wrocław projektuję gazociąg na  odcinku  Głobino-Dębnica K. oraz w samej Dębnicy Kaszubskiej.”