Aktualności

Nowa deklaracja na wywóz odpadów!

By 22 listopada, 2019 Brak komentarzy

W związku z wprowadzanymi zmianami obowiązującymi od 1 grudnia 2019 roku dot. gospodarowania odpadami komunalnymi informujemy o konieczności złożenia nowych deklaracji przez wszystkich Mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska.

Wypełnione deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Nowe deklaracje będą do Państwa dostarczone przez sołtysów i pracowników urzędu, dostępne będą również w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.”