Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Odpady sprawiające problem

Mieszkańcu! Informujemy, że:

  1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddawać niepotrzebny sprzęt lub stare meble, jak również zużyte opony czy też odzież i tekstylia. Na terenie naszej Gminy funkcjonuje jeden PSZOK dostępny dla każdego mieszkańca naszej Gminy:
  • Lokalizacja: przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej (ZGK)
  • Dostępny: od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 7 do 15.
  • Oddanie odpadu do punktu jest bezpłatne. Transport do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.
  1. Zgodnie z prawem, w przypadku zakupu nowego sprzętu na sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłatnego przyjęcia starego, zużytego towaru od konsumenta czyli w przypadku zakupu nowego sprzętu AGD możemy oddać do sklepu stary sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości.
  2. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom informujemy również, że dwa razy do roku prowadzona będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzieży i tekstyliów. Dokładne daty odbioru tych frakcji będą podane w harmonogramie odbioru. odbiór organizowany będzie dwa razy do roku w każdej miejscowości w zależności od zgłaszanych przez Państwa potrzeb.
  3. Odpady, tj. zużyte baterie i akumulatorki oraz przeterminowane leki można dostarczać do:

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI I ZUŻYTE BATERIE

L.p. Miejsce Zakres
1. Dębnica Kaszubska

 

Aptek pod cisem, ul. Zjednoczenia 49 ·         przeterminowane leki
2. Urząd Gminy przy Ul. Zjednoczenia 16a ·         przeterminowane leki

·         zużyte baterie i akumulatorki innych niż przemysłowe i niebezpieczne

3. NZOZ przy ul. Zjednoczenia 26 ·         przeterminowane leki
4. ZGK przy ul. Zjednoczenia 48D ·         przeterminowane leki

·         zużyte baterie i akumulatorki innych niż przemysłowe i niebezpieczne

5. Placówka oświatowa przy ul. Zjednoczenia 53 ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
6. Placówka oświatowa przy ul. Jana III Sobieskiego 3 ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
7. Budowo NZOZ Budowo 41 ·         przeterminowane leki
8. Punkt apteczny, Budowo 59 ·         przeterminowane leki
9. Placówka oświatowa, Budowo 52 ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
10. Borzęcino Placówka oświatowa, Borzęcino 33 ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
11. NZOZ Borzęcino 5 ·         przeterminowane leki
12. Placówka oświatowa,  Gogolewo 40, ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
13. Placówka oświatowa,  Motarzyno 9A, ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne

UWAGA: Przypominamy, że umieszczanie baterii, przeterminowanych leków,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabartyowych z innymi odpadami czy wywożenie ich do lasu jest zabronione. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.