Odpady sprawiające problem

Mieszkańcu! Informujemy, że:

  1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddawać niepotrzebny sprzęt lub stare meble, jak również zużyte opony czy też odzież i tekstylia. Na terenie naszej Gminy funkcjonuje jeden PSZOK dostępny dla każdego mieszkańca naszej Gminy:
  • Lokalizacja: przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej (ZGK)
  • Dostępny: od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 7 do 15.
  • Oddanie odpadu do punktu jest bezpłatne. Transport do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.
  1. Zgodnie z prawem, w przypadku zakupu nowego sprzętu na sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłatnego przyjęcia starego, zużytego towaru od konsumenta czyli w przypadku zakupu nowego sprzętu AGD możemy oddać do sklepu stary sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości.
  2. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom informujemy również, że dwa razy do roku prowadzona będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzieży i tekstyliów. Dokładne daty odbioru tych frakcji będą podane w harmonogramie odbioru. odbiór organizowany będzie dwa razy do roku w każdej miejscowości w zależności od zgłaszanych przez Państwa potrzeb.
  3. Odpady, tj. zużyte baterie i akumulatorki oraz przeterminowane leki można dostarczać do:

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI I ZUŻYTE BATERIE

L.p. Miejsce Zakres
1. Dębnica Kaszubska

 

Aptek pod cisem, ul. Zjednoczenia 49 ·         przeterminowane leki
2. Urząd Gminy przy Ul. Zjednoczenia 16a ·         przeterminowane leki

·         zużyte baterie i akumulatorki innych niż przemysłowe i niebezpieczne

3. NZOZ przy ul. Zjednoczenia 26 ·         przeterminowane leki
4. ZGK przy ul. Zjednoczenia 48D ·         przeterminowane leki

·         zużyte baterie i akumulatorki innych niż przemysłowe i niebezpieczne

5. Placówka oświatowa przy ul. Zjednoczenia 53 ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
6. Placówka oświatowa przy ul. Jana III Sobieskiego 3 ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
7. Budowo NZOZ Budowo 41 ·         przeterminowane leki
8. Punkt apteczny, Budowo 59 ·         przeterminowane leki
9. Placówka oświatowa, Budowo 52 ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
10. Borzęcino Placówka oświatowa, Borzęcino 33 ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
11. NZOZ Borzęcino 5 ·         przeterminowane leki
12. Placówka oświatowa,  Gogolewo 40, ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne
13. Placówka oświatowa,  Motarzyno 9A, ·         zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i niebezpieczne

UWAGA: Przypominamy, że umieszczanie baterii, przeterminowanych leków,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabartyowych z innymi odpadami czy wywożenie ich do lasu jest zabronione. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny.