AktualnościProjekty GminneWażne ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

By Kwiecień 10, 2019 Brak komentarzy
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych z zakresu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Dębnica Kaszubska w 2019 roku.

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018, poz. 450. z późn. zm.),Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizacji zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska w drodze zarządzenia.

6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, którzy nie reprezentują organizacji składających ofertę w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach komisji;
  2. Zapoznanie się z ofertami;
  3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;

Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych z zakresu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Dębnica Kaszubska w 2019 roku oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska do dnia 29 kwietnia 2019 roku .

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <– POBIERZ

Wszelkich informacji udziela Monika Piechna – podinsp.. ds. współpracy z sektorem społecznym,

 e-mail: m.piechna@debnicakaszubska.eu, tel. 59 813 23 32.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.