Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

By Kwiecień 6, 2017 Brak komentarzy
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

POBIERZ ZGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizacji zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 1. Informacje ogólne
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 4. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska w drodze zarządzenia.
 6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, którzy nie reprezentują organizacji składających ofertę w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach komisji;
 2. Zapoznanie się z ofertami;
 3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.
 1. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska do dnia 12 kwietnia 2017 r., do godz. 15.00.

Wszelkich informacji udziela Anna Mułyk – podinsp. ds. współpracy z sektorem społecznym, e-mail: a.mulyk@debnicakaszubska.eu, tel. 59813 23 32.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.