AktualnościWażne ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia kwietnia 2019 r. w sprawie: konsultacji zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok.

By 23 kwietnia, 2019 Brak komentarzy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok.

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na piśmie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Przedmiotem konsultacji jest zmiana Rocznego Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Opinie i uwagi należy przedkładać: od dnia 23 kwietnia 2019 roku do dnia 15 maja 2019 roku

osobiście w UG pok. nr 6 – w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
drogą elektroniczną na adres m.piechna@debnicakaszubska.eu
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą wyrażenia pisemnej opinii

Ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone:

1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
2. na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

Projekt Uchwały
Zarządzenie.60.2019.2019-04-23_konsultacje roczny program współpracy