Termin i miejsce uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Kiedy?

Zadeklarowana w złożonej przez Państwa deklaracji opłata powinna być uiszczana do OSTATNIEGO dnia każdego miesiąca którego dotyczy.

  1. Gdzie?
  • na rachunek bankowy Gminy nr: 79 9315 0004 0060 0444 2000 0680, Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
  • w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
  • za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., upoważnionych do odczytu stanu wodomierzy.

 

  1. Wysokość opłaty:
Jednokrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Rodzaj gospodarstwa Stawka opłaty
odpady komunalne zbierane i oddawane w sposób selektywny odpady komunalne  zbierane i oddawane w sposób zmieszany
1 osobowe 15,60 31,20
2 osobowe 26,00 52,00
3 osobowe 32,50 65,00
4 osobowe 41,60 83,20
5 osobowe 46,80 93,60
6 osobowe 54,60 109,20
7 osobowe 57,60 zł 115,20 zł
8 osobowe 64,80 zł 129,60 zł
9 osobowe 72,00 zł 144,00 zł
10 osobowe 75,90 zł 151,80 zł
11 i więcej osób 80,60 zł 161,20 zł
Dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Rodzaj gospodarstwa: Stawka opłaty
odpady komunalne zbierane i oddawane w sposób selektywny odpady komunalne  zbierane i oddawane w sposób zmieszany
1 osobowe 26,00 zł 52,00 zł
2 osobowe 41,60 zł 83,20 zł
3 osobowe 52,00 zł 104,00 zł
4 osobowe 62,40 zł 124,80 zł
5 osobowe 69,60 zł 139,20 zł
6 osobowe 73,70 zł 147,40 zł
7 osobowe 79,20 zł 158,40 zł
8 osobowe 83,60 zł 167,20 zł
9 osobowe 85,80 zł 171,60 zł
10 osobowe 87,20 zł 174,40 zł
11 i więcej osób 88,60 zł 177,20 zł