Projektu statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska,

W związku z opracowaniem projektu statutusołectw Gminy Dębnica Kaszubska, informujemy Państwa o możliwości składania uwag, opinii, wniosków i sugestii do treści statutu na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje trwają w terminie od 26 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r.

Projekt statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska dostępny jest:

  • na stronie internetowej UG;
  • na BIP;
  • w Urzędzie Gminy pok. nr 6;
  • u sołtysa poszczególnych sołectw.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konsultacji: Anna Mułyk – podinsp.. ds. współpracy z sektorem społecznym – tel. 59/8132 332, e-mail: a.mulyk@debnicakaszubska.eu

 

Materiały do pobrania:

  • Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska
  • Projekt Statutu
  • Formularz konsultacyjny

PROJEKT STATUTU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45

zarzadzenie_45