Brzeziniec-Borzęcinko

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

FUNDUSZ SOŁECKI

 Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019

 1. Przebudowa chodnika w m. Borzęcino 5 000,00
 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeziniec 13 860,38
 3. Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych 5 000,00
 4. Estetyzacja sołectwa 4 000,00
 5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 000,00

Razem: 30 860,38

SOŁTYS

Wiktoria Burda, tel 661 492 840

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Krzysztof Lipski
– Jolanta Olczak
– Stanisław Rosiak
– Agnieszka Boguszewska
– Piotr Olczak.

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2018 roku

SOŁECTWO BRZEZINIEC-BORZĘCINKO

 1. Zakup i montaż elementu placu zabaw w m. Brzeziniec – 6 000,00 zł
 2. Zakup małych bramek do gry – 1 000,00 zł
 3. Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego – 4 000,00 zł
 4. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł
 5. Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych – 5 000,00 zł
 6. Przebudowa chodnika w m. Borzęcino – 5 000,00 zł
 7. Estetyzacja sołectwa – 4 102,53 zł

 

AKTUALNOŚCI

Ruszył I etap konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

| Aktualności, Projekty Gminne | Brak komentarzy
Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył I etap konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020. Oferty w zakresie zadań objętych konkursem...

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

| Aktualności, Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy…

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) – informacje

| Aktualności | Brak komentarzy
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8 u...

Bezpłatne konsultacje w ramach: Mobilnego Punktu Informacyjnego

| Aktualności, Projekty Gminne | Brak komentarzy
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​ ​​14 stycznia 2020 r. w Urzędzie...