Dębnica Kaszubska

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1.Doposażenie placu zabaw przy ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej 25 000,00
2.Zakup sprzętu sportowego 5 000,00
3.Organizacja imprez sołeckich, festynów, turniejów, warsztatów w zakresie kultury 10 043,46
4.Estetyzacja sołectwa 7 000,00
Razem: 47 043,46

SOŁTYS

Ireneusz Ziółkowski tel. 505073261

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Danuta Matyszewska
– Aleksander Duszny
– Andrzej Matusik
– Wioleta Subocz
– Marcin Olech