Dobieszewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Kamil Horuń tel. 516876884

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Katarzyna Piór
– Michał Szumski
– Stanisław Bączkowski
– Olimpia Kiełpińska

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Remont drogi gminnej w m. Dobieszewko 5 000,00
2. Zakup, montaż i transport wiaty przystankowej 5 000,00
3. Wykonanie czyszczenia rowu melioracyjnego w m. Dobieszewko 5 000,00
4. Budowa przyłącza elektroenergetycznego w m. Dobieszewo 3 500,00
5. Organizacja imprez sołeckich 3 700,00
6. Estetyzacja sołectwa 757,11
Razem: 22 957,11