Dobra

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marcin Cieszyński tel.692984884

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Ireneusz Kraiński
– Tadeusz Łapiński
– Małgorzata Dasgupta

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2018 roku

SOŁECTWO DOBRA
1. Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
2. Remont przystanku autobusowego w m. Dobra 3 000,00
3. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Dobra 11 865,67
Razem: 14 865,67