Gałęzów

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Teresa Stachowiak tel. 729397726

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

-Sebastian Kontny
– Monika Perlińska
– Iwona Kloskowska
– Marek Grzesik
– Mariola Kaczmarkiewicz

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Organizacja imprez sołeckich 1 300,00
2. Estetyzacja sołectwa 1 000,00
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 8 470,00
4. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Gałęzów 8 000,00
5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 800,00
Razem: 19 570,00