Gogolewko

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Katarzyna Maszota tel. 882 116 141

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Irena Regent
– Małgorzata Dawidowska
– Ryszard Bryjka
– Lucyna Miller-Drożdż
– Kamil Dawidowski

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1.Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia w m. Gogolewko 7 000,00
2.Estetyzacja sołectwa 1 200,00
3.Organizacja imprez sołeckich 3 000,00
4.Wykonanie bramy wjazdowej na boisko rekreacyjne w Gogolewku 5 000,00
5.Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 641,49
Razem: 16 841,49