Gogolewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Beata Sowińska tel. 785993750

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Maria Benewiat
– Katarzyna Przewoźnik
– Marek Wróblewski
– Bogusław Kobiela
– Wanda Tkaczyszyn

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 000,00
2. Organizacja imprez sołeckich 2 000,00
3. Estetyzacja sołectwa 1 000,00
4. Budowa oświetlenia drogowego w m. Gogolewo 8 000,00
5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Gogolewo 17 260,91
Razem: 29 260,91