Grabin

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Bożena Pawlak tel. 691985333

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Izabela Białkowska
– Hanna Piórkowska
– Henryk Konkel

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin 14 000,00
2. Estetyzacja sołectwa, organizacja imprez sołeckich 912,71
Razem: 14 912,71