Jawory

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Zbigniew Rosiak tel. 784058385

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Beata Januszkiewicz
– Mariusz Kseniak
– Adela Mróz
– Andrzej Nogieć
– Izabela Tracz

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Lp. Przedsięwzięcie do wykonaniaZaplanowany koszt
1.Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych 5 400,00
2.Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 300,00
3.Estetyzacja sołectwa 6 100,00
4.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Jawory 3 618,10
Razem: 16 418,10