Kotowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Alina Kowalewska tel. 535715541

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Anna Kreft
– Paweł Pałubicki
– Mariusz Cuper
– Jóżef Kolański

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 500,00
2. Organizacja imprez sołeckich 2 000,00
3. Estetyzacja sołectwa 500,00
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Kotowo 14 782,35
Razem: 17 782,35