Krzywań

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Jadwiga Lejczak tel. 728736887

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Łukasz Więcek
– Zbigniew Pyra
– Jadwiga Kaźmierczak

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1. Zakup tablicy informacyjnej do m. „Leśna Polana” 1 000,00
2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 000,00
3. Estetyzacja sołectwa 1 000,00
4. Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych 3 324,01
5. Remont przystanku autobusowego 1 000,00
6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań 9 000,00
Razem: 16 324,01