Grabin

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marzena Wyka tel. 500079586

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Dariusz Wonitowy
– Edyta Badowska
– Joanna Grzesiak
– Mateusz Pyra
– Katarzyna Miłuch

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1. Doposażenie placu zabaw w m. Mielno (rozdz. 70005, § 6050)10 000,00
2. Remont dróg gminnych 4 000,00
3. Estetyzacja sołectwa 1 000,00
4. Organizacja imprez sołeckich 2 000,00
5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 629,13
Razem: 18 629,13