Motarzyno

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Urszula Rączka tel. 504558385

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Katarzyna Tomaszewska
– Małgorzata Borodziuk
– Dorota Januszkiewicz-Ślusar
– Aldona Peplińska
– Monika Ślipek

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1.Estetyzacja sołectwa 7 543,26
2.Organizacja imprez sołeckich 5 000,00
3.Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 500,00
4.Wykonanie zadaszenia istniejącego tarasu przy remizie strażackiej w Motarzynie 10 000,00
5.Remont przystanków autobusowych 6 000,00
6.Równanie terenu na boisku sportowym w m. Motarzyno 4 000,00
7.Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie 14 000,00
Razem:47 043,26