Niepoględzie

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Lidia Chrystofiak tel. 692842273

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Weronika Kuraś
– Agnieszka Miko
– Kazimierz Knitter

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1. Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Niepoględzie 20 000,00
2. Organizacja imprez sołeckich 3 897,71
3. Estetyzacja sołectwa 800,00
Razem: 24 697,71