Podole Małe

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Grażyna Stenka tel. 508337794

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Jadwiga Stachowicz
– Wiesława Szafrańska
– Irena Listwan
– Janina Stenka

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Przebudowa drogi gminnej w m.Podole Małe 15 000,00
2. Organizacja imprez sołeckich 1 000,00
3. Estetyzacja sołectwa1 500,00
4. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 010,86
Razem: 20 510,86