Podwilczyn

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Jan Kiełbasa tel. 59 8085886

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Hubert Kiełbasa
– Elżbieta Stawicka
– Joanna Rynkiewicz
– Irena Smutek

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Estetyzacja sołectwa 647,14
2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 000,00
3. Organizacja imprez sołeckich 3 000,00
4. Remont świetlicy wiejskiej w m. Podwilczyn 12 900,00
Razem: 17 547,14