Podwilczyn

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Sylwia Tetzlaff tel. 509368725

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Anna Woźniak
– Dithart Frysztak
– Elżbieta Augustynowicz

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Dolny 8 000,00
2. Zakup kosiarki 1 000,00
3. Zakup murowanego grilla na plac zabaw 700,00
4. Estetyzacja sołectwa 300,00
5. Organizacja imprez sołeckich 2 184,20
Razem: 12 184,20