Skarszów Górny

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marta Kolska tel. 693111485

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Irena Kolska
– Iwona Pogoda
– Wioletta Krzemińska
– Jan Jopek
– Marek Kita

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skarszów Górny 9 000,00
2. Budowa ogrodzenia boiska sportowego 7 000,00
3. Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej 4 000,00
4. Estetyzacja sołectwa 200,00
5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 800,00
6. Organizacja imprez sołeckich 1 768,94
Razem: 22 768,94