Podwilczyn

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marcin Botwinionek tel. 605862087

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Monika Botwinionek
– Emilia Paluszek-Pek
– Małgorzata Piorunowska
– Mariola Szapiel
– Krzysztof Piernicki

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2018 roku

SOŁECTWO STARNICE – TROSZKI (19)
Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1.Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa 4 000,00
2.Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki 2 000,00
3.Ogrzewanie remizoświetlicy w miejscowości Starnice 1 000,00
4.Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice 500,00
5.Przebudowa drogi w m. Troszki 4 000,00
6.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Troszki 4 000,00
7.Doposażenie placu zabaw w m. Starnice 7 551,20
Razem: 23 051,20

AKTUALNOŚCI

Ruszył I etap konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

| Aktualności, Projekty Gminne | Brak komentarzy
Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył I etap konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020. Oferty w zakresie zadań objętych konkursem...

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

| Aktualności, Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy…

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) – informacje

| Aktualności | Brak komentarzy
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8 u...

Bezpłatne konsultacje w ramach: Mobilnego Punktu Informacyjnego

| Aktualności, Projekty Gminne | Brak komentarzy
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​ ​​14 stycznia 2020 r. w Urzędzie...