Żarkowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Ewa Nowak tel. 513667635

 

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Małgorzata Cieszyńska
– Małgorzata Dułak
– Lidia Labuda

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1. Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo (rozdz. 60016, § 6050) 11 000,00
2. Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa 601,94
3. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 300,00
Razem: 11 901,94