Wójt Gminy

Iwona Warkocka
do zadań Wójta należy kierowanie i reprezentowanie Gminy Dębnica Kaszubska
tel. 59 8132302, kom. 692 530 017, e-mail: wojt@debnicakaszubska.eu

Sekretarz Gminy

Radosław Krawczyk
do zadań Sekretarza należy koordynowanie pracy urzędu
tel. 59 8132330, kom. 730 820 307, e-mail: sekretarz@debnicakaszubska.eu

Skarbnik Gminy

Marek Malinowski
do zadań Skarbnika należy pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu
tel. 59 8132305, kom. 600 073 595, e-mail: m.malinowski@debnica.pl

Marta Łomża-Duszny, projekty i inwestycje, tel. 59 8132307, e-mail: inwestycje@debnicakaszubska.eu
Alicja Lichtensztein, obrót nieruchomościami, tel. 666366828, e-mail: nieruchomosci@debnicakaszubska.eu
Beata Matusik, sprawy obywatelskie, tel. 59 813 23 24, e-mail: obywatelski@debnicakaszubska.eu