Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

By Grudzień 15, 2017 Brak komentarzy
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Współpraca w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.
1. Zakres usługi obejmuje:
a) udzielenie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
b) wykonanie sterylizacji bezdomnych zwierząt (psów i kotów),
c) wykonanie kastracji bezdomnych zwierząt (psów i kotów),
d) usypianie ślepych miotów,
e) wykonanie usługi implantacji mikrochipów zakupionych przez zamawiającego.
2. Termin wykonywania zamówienia: na okres 1 roku (od 01.01.2018 r- 31.12.2018 r.)
3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia: 29 grudnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska z dopiskiem: OFERTA na zadanie: „Zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska” bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: a.zukowska@debnicakaszubska.eu.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: Agnieszka Żukowska,
tel.59 8132 333.

Czytaj całość obwieszczenia

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.