x
AktualnościWażne ogłoszenia

„Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

By Luty 6, 2019 Brak komentarzy

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454, z późn. zm.), Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Dębnica Kaszubska podjęła nową uchwałę Nr III/22/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywały od 1 lutego 2019 r. i przedstawiają się następująco:

ZAWIADOMIENIE